أحمس و قسر

قبیله به سبب نزاع با قبایل همسایه، و نیز میان طایفه‌های درونِ خود (مانند أَحْمَس، قَسْر، زید بن الغَوث، عُرَینه) پراکنده شد و عده کثیری از افراد ناچار شدند که از قبایل قویتر طلب پشتیبانی . ثم تحولوا إلى السَّراة جنوب الطائف بين بلاد بَلْحَارِث شمالاً وزَهْرَان جنوباً، سَراة بَجِيْلَةَ قديماً

2023-01-30
    الليل بالانجليزي
  1. 5 م
  2. من تاليف احمد عبد الوهاب
  3. كفاح طيبة» تثير السخرية والانتقادات